2 phương án ưu đãi thuế cho đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

0
1240

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố đưa ra hai phương án ưu đãi thuế cho đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Dự thảo Nghị định này hướng dẫn việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và cơ chế đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 18 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14.

Về vấn đề ưu đãi thuế cho đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, dự thảo nghị định đang đưa ra 2 phương án.

Phương án 1 là ưu đãi thuế theo khoản đầu tư. Cụ thể, nhà đầu tư được miễn, giảm thuế thu nhập Doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập Doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Phương án 2 của dự thảo nghị định sẽ theo hướng ưu đãi thuế theo đối tượng.

Thứ nhất, Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Nghị định này được miễn, giảm thuế thu nhập Doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập DN.

Thứ hai, Doanh nghiệp đăng ký thành lập theo Luật Doanh nghiệp và đáp ứng các tiêu chí của công ty đầu tư khởinghiệp sáng tạo sẽ được miễn, giảm thuế thu nhập DN có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập Doanh nghiệp .

Có 3 tiêu chí để công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được hưởng ưu đãi. Trước hết, mục tiêu hoạt động nhằm đầu tư cho Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Điều lệ công ty nêu rõ: “Công ty này nhằm mục tiêu đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo. Việc góp vốn vào công ty này chỉ phù hợp đối với các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận mức rủi ro cao tiềm tàng từ việc đầu tư của công ty. Nhà đầu tư góp vốn vào công ty này cần cân nhắc kỹ trước khi tham gia góp vốn”.

Bên cạnh đó, hoạt động của công ty chỉ bao gồm hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo như: Góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của các Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại thời điểm đầu tư; Đối tượng nhận đầu tư là Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chưa chào bán chứng khoán ra công chúng và khoản đầu tư không quá 50% vốn điều lệ của Doanh nghiệp sau khi nhận đầu tư…

Cuối cùng, trường hợp được ưu đãi thuế, công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo phải định kỳ hàng năm báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Theo dự thảo, Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn chi tiết nội dung ưu đãi thuế cho đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được quy định tại nghị định này.

Theo Báo Hải quan

2 phương án ưu đãi thuế cho đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
Vote 5* nếu nội dung hữu ích!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here