Thủ tục đăng ký mô hình kinh tế trang trại thế nào?

0
2796

Nếu có ý định thuê/mua đất nông nghiệp để làm mô hình kinh tế trang trại thì dưới đây là những thủ tục pháp lý bạn cần biết và tham khảo.

Điều 5 Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại quy định: Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại phải thỏa mãn điều kiện đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên (đối với cơ sở chăn nuôi).

Trình tự thực hiện việc đăng ký trang trại:

– Hộ gia đình, cá nhân nộp một bộ hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trang trại sản xuất (nếu trang trại thực hiện trên nhiều xã thì người nộp hồ sơ có quy định lựa chọn một UBND xã nhất định để nộp hồ sơ).

– Hồ sơ phải có Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại và các tài liệu khác liên quan.

– Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu không xác nhận phải có văn bản trả lời rõ lý do trong 3 ngày làm việc).

– Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho cá nhân, hộ gia đình trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến.

Thủ tục đăng ký mô hình kinh tế trang trại thế nào?
Vote 5* nếu nội dung hữu ích!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here