BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG BÁO NỘP ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ HẰNG NĂM, ĐỊNH KỲ THUỘC ĐỀ ÁN HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025 (ĐỀ ÁN 844)

0
964

Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Đề án 844) là một trong những Đề án về khởi nghiệp đầu tiên ở Việt Nam, do Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KHCN) chủ trì. Qua ba đợt gọi nhiệm vụ trong năm 2017, 2018 và 2019, Đề án 844 đã và dự kiến sẽ hỗ trợ kinh phí cho 63 dự án do gần 30 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam thực hiện.

Tiếp tục triển khai hoạt động phục vụ sự phát triển của Hệ sinh thái, từ ngày 25/02/2019 đến 25/03/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kêu gọi các đơn vị, tổ chức tham gia đề xuất nhiệm vụ hàng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 thực hiện từ năm 2020. Đề xuất gửi về Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (số 39, phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Các đề xuất nhiệm vụ của đơn vị sẽ làm căn cứ để Bộ KHCN thiết lập danh mục nhiệm vụ và tuyển chọn tổ chức được nhận hỗ trợ kinh phí thực hiện trong giai đoạn tới. Danh mục các nhiệm vụ được phê duyệt dự kiến công bố vào đầu tháng 4 năm nay.

Theo đó, các đơn vị trình bày tính cấp thiết, đề xuất nội dung nhiệm vụ, cũng như giải trình nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đó (theo Mẫu C1.1-PĐX tại Phụ lục Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN) nhằm giải quyết các vấn đề của Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (KNST), thuộc các nhóm chính như: nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách; đào tạo, nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá nhân; cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp; hỗ trợ và liên kết các thành phần thuộc hệ sinh thái; và truyền thông phát triển văn hóa khởi nghiệp.

Các nhiệm vụ do đơn vị nộp đề xuất cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, thế mạnh về đội ngũ chuyên gia của đơn vị, nhu cầu thực tiễn của địa phương. Có ba loại đề xuất nhiệm vụ bao gồm: Nhiệm vụ trong danh mục nhiệm vụ thuộc Đề án 844 đã công bố trước đây; đề xuất được sửa đổi, bổ sung mục tiêu, nội dung, kết quả nhiệm vụ trong danh mục đã công bố; và Đề xuất nhiệm vụ mở mới không trùng với nhiệm vụ đã có của các năm trước.

Chia sẻ về những giá trị đơn vị nhận được trong quá trình tham gia Đề án 844, ông Phạm Tuấn Hiệp, Giám đốc ươm tạo Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển công nghệ Bách khoa Hà Nội (BK-Holdings) chia sẻ về những giá trị mà Đề án 844 mang lại trong quá trình đơn vị này tham gia Đề án qua 3 năm: “Tham gia Đề án 844, BK-Holdings đã có thêm nhiều kết nối, nhiều đối tác trong hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo cơ hội để hình thành những hợp tác liên trường, liên ngành trong lĩnh vực ươm tạo sáng tạo công nghệ và thương mại hóa công nghệ. Mặt khác BK-Holdings còn có thêm uy tín để trở thành đối tác triển khai Đề án 1665 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối tác xây dựng Đề án Khởi nghiệp sáng tạo của Hà Nội,… .”

Đánh giá về các đơn vị tham gia thực hiện Đề án 844 những năm qua, ông Phạm Dũng Nam, Giám đốc Văn phòng Đề án 844 cho biết: “Các đơn vị tham gia thực hiện Đề án 844 đều là những tổ chức có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đầu tư, cố vấn, đào tạo cho khởi nghiệp cũng như đã từng hỗ trợ nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng gọi vốn thành công. Với mô hình triển khai như hiện tại của Đề án 844, nguồn Ngân sách của nhà nước có thể được sử dụng một cách hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của xã hội cũng như làm tiền đề cho sự phát triển lớn mạnh hơn của toàn bộ hệ sinh thái nước nhà.”

Cách thức đăng ký nộp đề xuất nhiệm vụ: Đơn vị theo dõi thông báo tại Cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ: http://bit.ly/Dexuat_Dean844_2020

1. Nhóm nhiệm vụ đề xuất

Dựa trên các nhóm nhiệm vụ do Đề án 844 thống nhất, các đơn vị, tổ chức có nhu cầu tham gia chủ động đề xuất các nhiệm vụ mà tổ chức nhận thấy cần thiết để phát triển hệ sinh thái tại thời điểm kêu gọi.

Các nhóm nhiệm vụ đề xuất bao gồm:

a) Nhóm nhiệm vụ đào tạo, nâng cao năng lực cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

b) Nhóm nhiệm vụ truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam;

c) Nhóm nhiệm vụ xây dựng, phát triển mạng lưới các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, mạng lưới nhà đầu tư cá nhân và mạng lưới quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2020;

d) Nhóm nhiệm vụ tổ chức sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo có tiềm năng phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

đ) Nhóm nhiệm vụ tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và sự kiện liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các vùng kinh tế;

e) Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung;

g) Nhóm nhiệm vụ kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm của Việt Nam với khu vực và thế giới; kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài;

h) Nhóm nhiệm vụ giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, hỗ trợ thủ tục nhà đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước tiếp cận thị trường nước ngoài;

i) Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2. Phương thức nộp đề xuất

Các đơn vị, tổ chức tham gia đề xuất nhiệm vụ chuẩn bị Phiếu đề xuất nhiệm vụ theo file đính kèm. Phiếu đề xuất nhiệm vụ phải được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

– Tên Đề án (Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”);

– Tên nhiệm vụ;

– Tên nhóm nhiệm vụ;

– Tên, địa chỉ của tổ chức/cá nhân nộp đề xuất nhiệm vụ.

3. Thời hạn nộp đề xuất:

Thời hạn cuối cùng nhận đề xuất nhiệm vụ là 17h00 ngày 25/3/2019.

*Ghi chú: Đối với hồ sơ gửi qua Bưu điện, dấu đến của Bưu điện Hà Nội là ngày hồ sơ được tiếp nhận tại Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

4. Địa điểm nộp đề xuất:

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Số 39, phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

5. Tiêu chí đánh giá nhiệm vụ đề xuất:

Các đề xuất nhiệm vụ sẽ được đánh giá theo các tiêu chí:

a) Tính cấp thiết của việc thực hiện nhiệm vụ;

b) Nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực quốc gia về khoa học và công nghệ cho việc thực hiện nhiệm vụ;

c) Khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện nhiệm vụ;

d) Sự phù hợp giữa mục tiêu, nội dung, kết quả, tiến độ, kinh phí, phương thức thực hiện nhiệm vụ với căn cứ đề xuất nhiệm vụ.

Kết quả lựa chọn các đề xuất nhiệm vụ sẽ được thông báo qua thư điện tử tới tổ chức/cá nhân nộp đề xuất.

6. Tài liệu đính kèm

– Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

– Danh mục nhiệm vụ thuộc Đề án 844 năm 2019.

Về Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo (Đề án 844)

Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gọi tắt là Đề án 844) được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành vào ngày 18/5/2016 giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện. Đề án có mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp.

Các tổ chức được lựa chọn tham gia Đề án 844 sẽ được nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ trong danh mục cho trước. Để bắt đầu, các tổ chức có thể tìm hiểu thông tin và nộp hồ sơ đăng ký tham gia kỳ tuyển chọn các đơn vị có năng lực, có kinh nghiệm triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 844 theo 04 hợp phần chính:

● Nghiên cứu, kiến nghị và xây dựng các cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

● Đào tạo, ươm tạo, nâng cao năng lực và cung cấp dịch vụ cho các đối tượng hoạt động trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

● Truyền thông phát triển văn hóa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

● Hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động liên kết các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa các vùng, trong nước và quốc tế.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ms. Trần Thị Kim Dung – Phụ trách truyền thông Điện thoại: [+84] 986 755 207 Email: vanphongdean844@most.gov.vn | kimdzung.3008@gmail.com

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG BÁO NỘP ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ HẰNG NĂM, ĐỊNH KỲ THUỘC ĐỀ ÁN HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025 (ĐỀ ÁN 844)
Vote 5* nếu nội dung hữu ích!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here