Bộ GD&ĐT khởi động Đề án “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp”

0
834

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các Đại học, Học viện, các trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước về việc báo cáo thực hiện công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm hỗ trợ sinh viên trong quan hệ với doanh nghiệp và khởi nghiệp.

Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị quyết 35 ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Bộ GD&ĐT được giao nhiệm vụ xây dựng Đề án “Hỗ trợ sinh viên khởi  nghiệp” và trình Thủ tướng Chính phủ vào quý I/2017.

Để có cơ sở thực tiễn và những giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, Bộ GD&ĐT đề nghị các trường báo cáo việc thực hiện công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm, hỗ trợ sinh viên trong quan hệ với doanh nghiệp và khởi nghiệp tại các đơn vị trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp triển khai công tác này trong thời gian tới.

Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, trong báo cáo gửi về Bộ, các trường cần nêu rõ thực trạng công tác hỗ trợ sinh viên, tư vấn việc làm hỗ trợ sinh viên trong quan hệ với doanh nghiệp và khởi nghiệp của nhà trường, với các nội dung: đội ngũ cán bộ, những công việc đã và đang triển khai, kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc, cung cấp thông tin về giải pháp của nhà trường đối với công tác tư vấn việc làm hỗ trợ sinh viên trong quan hệ với doanh nghiệp và khởi nghiệp; đồng thời đưa ra các đề xuất kiến nghị.

Thời hạn để các Học viện, trường Đại học và Cao đẳng gửi báo cáo thực hiện công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm hỗ trợ sinh viên trong quan hệ với doanh nghiệp và khởi nghiệp về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Công tác Học sinh, sinh viên) là trước ngày 20/7/2016 để Bộ tổng hợp và hoàn thiện cơ sở thực tiễn xây dựng Đề án.

Bộ GD&ĐT khởi động Đề án “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp”
Vote 5* nếu nội dung hữu ích!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here