Xem xét thí điểm dạy môn khởi nghiệp cho học sinh sinh viên

0
354

Khởi nghiệp sẽ được đưa vào giảng dạy nhằm trang bị kỹ năng cho học sinh sinh viên

Khởi nghiệp sẽ được đưa vào giảng dạy nhằm trang bị kỹ năng cho học sinh sinh viên

Theo kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” năm 2019, nhằm tạo môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, ngành giáo dục sẽ phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng thí điểm 3 mô hình trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tại 3 khu vực, tạo không gian dùng chung cho học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Nội dung thí điểm tập trung vào đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, theo hướng lồng ghép nội dung, thời lượng các môn học khởi nghiệp, các kỹ năng khởi nghiệp vào chương trình chính khóa hoặc ngoại khóa một cách phù hợp.

Đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có đầy đủ kiến thức, kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc đủ năng lực vận hành các dự án khởi nghiệp.

Ngoài ra, xây dựng chương trình hỗ trợ khởi nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm tại doanh nghiệp, xây dựng dự án khởi nghiệp theo yêu cầu, đặt hàng của doanh nghiệp nhằm tạo môi trường, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khuyến khích sinh viên khởi nghiệp, khuyến khích giảng viên tham gia hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

Tăng cường kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ không gian làm việc cho các nhóm học sinh sinh viên đã có ý tưởng, dự án khởi nghiệp để vận hành các mô hình kinh doanh, sản xuất thử các sản phẩm mẫu.

Xem xét thí điểm dạy môn khởi nghiệp cho học sinh sinh viên
Vote 5* nếu nội dung hữu ích!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here