Chiến lược đại dương xanh – W. Chan Kim & Renée Mauborgn

0
719

Chiến lược đại dương xanh – Tạo khoảng trống thị trường và vô hiệu hóa cạnh tranh:

Dựa trên nghiên cứu 150 bước thay đổi chiến lược trong 30 ngành suốt hơn 100 năm qua, Kim và Mauborge đã khẳng định rằng: những công ty dẫn đầu trong tương lai sẽ thành công, không phải nhờ vào việc cạnh tranh với các đối thủ trong cùng thị trường, mà chính là nhờ vào việc tạo ra những “đại dương xanh”,với những phân đoạn thị trường chưa được khám phá, đầy những cơ hội tăng trưởng và phát triển. Những thay đổi mang tính chiến lược đó được gọi là “cải tiến giá trị” – có nghĩa là tạo ra bước nhảy vọt về giá trị cho cả doanh nghiệp lẫn khách hàng, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh và mở ra những nhu cầu mới.

Các tác giả thông qua việc nghiên cứu hoạt động của 108 doanh nghiệp mới khởi sự và 86% lựa chọn mở rộng những mặt hàng kinh doanh cũ, tức là tìm cách mở rộng thị trường hiện tại. Những hoạt động này chiếm tới 62% tổng doanh thu nhưng chỉ đem lại 39% tổng lợi nhuận. Ngược lại 14% hướng tới tạo dựng Đại dương xanh và kết quả là 38% tổng doanh thu và 61% tổng lợi nhuận.

Thông qua việc nghiên cứu các tác giả cũng đã giải thích bằng cách so sánh với chiến lược đại dương đỏ_tức là lối suy nghĩ truyền thống thông thường và đưa ra lời khuyên cho doanh nghiệp khi theo đuổi Chiến lược Đại dương xanh:

– Đừng cạnh tranh trong khoảng thị trường đang tồn tại, hãy tạo ra một thị trường không có cạnh tranh.
– Đừng đánh bại đối thủ cạnh tranh, hãy làm cho cạnh tranh trở nên không cần thiết.
– Đừng khai thác tiếp các nhu cầu hiện có, hãy tạo ra và giành lấy các nhu cầu mới.
– Đừng cố gắng cân bằng giá trị/chi phí, hãy phá vỡ cân bằng giá trị/chi phí.
– Đừng đặt toàn bộ hoạt động của công ty trong việc theo đuổi sự khác biệt hoặc theo đuổi chi phí thấp, hãy đặt toàn bộ hoạt động của công ty trong chiến lược vừa theo đuổi sự khác biệt hóa, đồng thời vừa theo đuổi chi phí thấp.

Khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ không còn thấy việc cạnh tranh khó khăn như trước nữa. Kim và Maulborgne đã xây dựng hết sức thuyết phục một mô hình áp dụng các chiến lược theo phương pháp sáng tạo, thay vì phương pháp giành giật thị trường như các lý truyết trước đây. Chỉ riêng việc họ nhấn mạnh vào hoạt động cải tiến giá trị và cam kết vì lợi ích của nhà đầu tư cũng đã đủ để khiến Chiến Lược Đại Dương Xanh trở thành cuốn sách mà mọi giám đốc điều hành cũng như mọi sinh viên ngành Quản trị kinh doanh cần phải đọc.” – Carlos Ghosn, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc Điều Hành Công ty Nissan Motor.

Chiến lược đại dương xanh – W. Chan Kim & Renée Mauborgn
Vote 5* nếu nội dung hữu ích!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here