Chính thức ra nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp

0
1824

Chính Phủ vừa ban hành Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Theo đó Nhà nước tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động, không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, phấn đấu đến năm 2020, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh, khu vực tư nhân đóng góp khoảng gần 50% GDP.

Bên cạnh việc lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển; Nghị quyết nêu rõ, các bộ ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất giảm thuế, giảm thủ tục hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Cụ thể, đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong một số lĩnh vực: Công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản…

Các bộ ngành khác có liên quan được yêu cầu phải tạo điều kiện thuận lợi để thương mại hóa sản phẩm của doanh nghiệp. Đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn. Rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm. Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp…

Với những quy định cụ thể trong nghị quyết mới ban hành, các doanh nghiệp có điều kiện phát triển, kinh doanh và mở rộng, phấn đấu mục tiêu đến 2020 cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp.

Chính thức ra nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp
Vote 5* nếu nội dung hữu ích!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here